นโยบายการผลิตและติดตั้ง

  1. เราจะผลิตเฟอร์นิเจอร์และติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตรงตามเอกสารใบเสนอราคาและวัสดุที่ใช้ หากมีการใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. เราจะเข้าติดตั้งภายใน 45 หลังจากลูกค้าวางเงินมัดจำ
  3. เราจะส่งมอบงานภายในวันที่ 30 วัน หลังจากเข้าติดตั้ง
  4. หากการติดตั้งทำให้โครงสร้างหรือส่วนประกอบเดิมของบ้านมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นสี ฝ้า กำแพงหรืออะไรก็ตามทางเราจะดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้อยู่ในสภาพเดิม
  5. หากงานไม่เป็นไปตามแบบที่ตกลงกันไว้ บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 วันหลังจากส่งมอบงาน
  6. หากลูกค้าต้องการแก้ไขและเพิ่มเติมงานหลังจากได้เริ่มผลิตแล้ว สามารถสั่งเพิ่มเติมและแก้ไขได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งค่าวัสดุและค่าแรง