เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน

วัสดุพลาสวูดรับประกันตลอดอายุการใช้งาน  เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากน้ำและปลวก

วัสดุวีว่าบอร์ดรับประกัน 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากน้ำและปลวก

วัสดุกันชื้นเอชเอ็มอาร์รับประกัน 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากน้ำและปลวก

  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ                                หากมีความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางแฟลชดีไซน์มีบริการซ่อมและเปลี่ยนให้ใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนประกอบ จำพวกบานพับ, รางลิ้นชัก , ตะแกรงเสริมภายในตู้, หน้าท็อป, อุปกรณ์หลอดไฟเสริมภายในตู้ หากมีการชำรุดเสียหายทางแฟลชดีไซน์มีบริการซ่อมและเปลี่ยนให้ใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการหดและขยายตัวของซิลิโคลน/ยาแนว ที่เกิดจากการหดตัวหรือขยายตัวของโครงสร้างบ้าน/ไม้
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการดัดแปลงที่นอกเหนือจากการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เพื่อสิทธิและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ต้องตรวจสอบคุณภาพเฟอร์นิเจอร์โดยยึดตามแบบและรายละเอียดงานที่แนบให้พร้อมกับใบเสนอราคาก่อนรับมอบงาน หากมีจุดใดที่ยังไม่เรียบร้อยสามารถแจ้งช่างเก็บงานหรือแก้ไขได้ แต่ถ้ารับมอบงานแล้วและได้มีความเสียหายนอกเหนือจากการรับประกันถ้าลูกค้าต้องการซ่อมจะมีค่าวัสดุตามจริง + ค่าบริการครั้งละ 1,500 บาท

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า ก๊อกน้ำและอ่างล้างจาน

รับประกันตามเงื่อนไข ของผู้ผลิตแต่ละราย

  • เครื่องใช้ไฟฟ้ารับประกัน 2 – 3 ปีโดยตรงกับศูนย์บริการแต่ละยี่ห้อ  ( ยกเว้น อ่างล้างจาน, ก๊อกน้ำที่แถม และอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง )

เงื่อนไขการรับประกันการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ก๊อกน้ำและอ่างล้างจาน

รับประกันการติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นระยะเวลา 1 ปี

  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการแก้ไขและดัดแปลงงานติดตั้งของบริษัทฯ
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอ่างล้างจานผิดวิธี
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาที่ผิดปกติของบ้านลูกค้า